The Last of us

Vítejte v ZŠ Horymírova

Výborné místo pro Vaše děti.

Vítejte v ZŠ Horymírova

Výborné místo pro Vaše děti.

The Last of us

Chytré děti

Nadstandartní vybavení pro vzdělávání vašich dětí.

Chytré děti

Nadstandartní vybavení pro vzdělávání vašich dětí.

Něco o nás

Vážení rodiče, milí žáci, jakékoli dotazy nejen v této mimořádné době směřujte prosím na nás, na Vaši školu, abychom Vám mohli odpovědět, uklidnit Vás, pomoci Vám, dostat Vás z Vaší případné nejistoty způsobeném nedostatkem informací, které se v dnešní době každou chvíli mění vzhledem k aktuální situaci.
Vedení Vaší základky

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14. Jsme školou s bohatou historií a tradicí. Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště. Škola se nachází na sídlišti Pískové doly v obvodu Ostrava - Jih v lokalitě Starý Zábřeh.

Metody a formy výuky

• Moderní metody a formy výuky
• Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
• Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
• Plavecký výcvikový kurz
• Lyžařský výcvikový kurz
• Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

• Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
• Účast v mnoha projektech
• Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
• Miniházená na škole
• Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

• Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
• Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
• Interaktivní tabule, scannery, tablety….
• Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
• Školní knihovna
• Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Vybavení

Mateřská škola se skládá ze tří mimoúrovňových budov, vzájemně spojených koridorem. V budově je celkem 5 tříd, sprchový kout pro vodní hry dětí v létě, kancelářské a provozní zázemí, prádelna a kuchyň. Každá třída má k dispozici hernu, třídu, sociální zázemí pro děti i personál, šatnu, sklad pomůcek, šatnu učitelů, šatnu dětí a přípravnu jídla. Součástí dvou přízemních tříd je venkovní terasa se zvláštním východen z daných tříd.

Kolem mateřské školy je oplocená zahrada, která je dostatečně členitá a prostorná pro hry dětí při pobytu venku. K vybavení zahrady patří kolotoč, průlezky, kladina, pískoviště, asvaltové hřiště, korfbalové koše. V roce 2012 byla vybudována environmentální část zahrady, kde se zastřešily stoly s lavicemi, výukové pódium s pergolou, hmatový chodník a tabuli „Čmáralka“. Zároveň byly provedeny terénní úpravy zahrady spojené s výsadbou jehličnanů.

Jako jedna z mála mateřských škol patří mezi naše vybavení infrasauna a solná jeskyňka, které děti pravidelně navštěvují.

Poslední novinky

27

Listopad 2020

Základní Škola

VSTUPY DO ŠKOLY od 30. 11. 2020

Informace zde

27

Listopad 2020

Jídelna ZŠ

Informace školní jídelny k nástupu žáků od 30. 11. 2020

Od 1.12. 2020 mají všichni strávníci platící z účtu oběd objednaný. Pokud o oběd zájem nemáte, je nutné jej odhlásit na www.strava.cz, ve výjimečných případech přes email jidelna@zshorymirova.cz Pro žáky na distanční výuce zůstává možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Výdej z rampy u školní jídelny v čase od 12:00 hod. do 13:30 hod. Pokud nemáte zájem o obědy je nutné si je odhlásit, není automaticky odhlášeno. Hlídejte si prosím jednotlivé týdny jak objednávky, tak jejich zrušení.

27

Listopad 2020

Základní Škola

Opatření k 30. 11. 2020 – Informace pro zákonné zástupce

Dne 30. 11. 2020 na základě usnesení MŠMT a MZ se znovu do provozu uvádí prezenční výuka pro žáky I. stupně, 9. ročníků a rotačně výuka pro II. stupeň 6., 7., 8. ročníky - týden doma a týden ve škole a naopak.

Organizační zajištění:

- Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají).

- Žáci musí mít po celou dobu výuky roušky (zajištění náhradních roušek je na zákonných zástupcích, náhradní roušky budou mít žáci v sáčcích). Sáček na odložení roušky je nutný také v jídelně.

- Nebude organizovaná výuka zpěvu a TV (v rámci TV budou děti chodit ven, zajistěte vhodné teplé oblečení).

- Provoz školní družiny i jídelny je zajištěn po celou dobu pobytu žáka ve škole. (Prosíme rodiče, aby zvážili dobu, po kterou je nutné dítě nechávat ve škole.)

Další informace sledujte zde nebo na FB školy.

24

Listopad 2020

Základní Škola

Organizace výuky od 30. 11. 2020:

• Dne 30.11 dle nařízení MŠMT se do školy vrací zpět celý I. stupeň a deváté ročníky.

• II. stupeň bude do školy chodit rotačně:

30. 11. – 4. 12. : 6.B, 7.B, 7.C, 8.B

14. 12. - 18. 12. : 6.B, 7.B, 7.C, 8.B

7.12. - 11. 12. : 6.A, 6.C, 7.A, 8.A

21.12. - 22. 12. : 6.A, 6.C, 7.A, 8.A

Informace ohledně nástupu, doby - času - vstupu do budovy školy sledujte zde nebo na FB školy.

22

Listopad 2020

Základní Škola

Výjimečná výzva

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci!

Zdravíme vás z HORYMÍRKY v době, která je složitá a komplikovaná pro nás všechny. Přichází s ní řada nepříjemností a obtíží, jenž ovlivnily život každého z nás. A právě v této chvíli se zrodila na HORYMÍRCE výjimečná výzva, k jejíž podpoře Vás všechny tímto oslovujeme!

Naše výzva směřuje k vám všem - žákům, učitelům, rodičům. Její základní myšlenka je jednoduchá - chceme poděkovat všem lékařům, zdravotníkům, hasičům, policistům, dobrovolníkům a dalším lidem bojujícím proti šíření Koronaviru v první linii a vyjádřit jim solidaritu. Chceme poděkovat zejména těm, kteří pracují v blízkosti naší školy - v Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírově a v Letecké záchranné službě, která sídlí v areálu Shopping parku.

Nadcházející období je na naší škole každým rokem ve znamení tvorby nejrůznějších výrobků na vánočních dílnách a náš tradiční vánoční jarmark. Letos jej uskutečníme naruby.

Ze známých důvodů se tato tradiční akce na naší škole letos neuskuteční, ale víme, že máme spoustu šikovných žáků, rodičů a pedagogů a nechceme ani letos o jejich krásné výrobky přijít. Věnujte se činnostem, které máte tak rádi a ještě podpoříte dobrou věc! Namalujte obrázek, vytvořte vánoční přáníčko, složte básničku, upečte cukroví, vytvořte drobnou ozdobu, tak jako byste je posílali na jarmark. Lze přispět také drobným finanční darem, který bude předán Letecké záchranné službě, která jej využije pro dětské pacienty a pro žáky naší školy zajistí ukázkové dny na jejich stanici.

Své výrobky a finanční dary, označené příjmením a třídou, se budou shromažďovat na vrátnici v pondělí až čtvrtek od 7:40 do 14:00 hod nejpozději do 8.12.2020.

My náš společně vytvořený jarmark předáme těm, kteří pracují s každodenním nasazením, aby pomohli druhým.

Drobným dárkem chceme vyjádřit, že jsou pro nás nezbytní a vážíme si jejich práce. Poděkování je to nejmenší, co každý z nás může v rámci lidské slušnosti udělat.

16

Listopad 2020

Základní Škola

Poděkování

Děkujeme všem, kteří hlasovali pro projekt Z9 "Vraťme děti zpátky na hřiště" pro vybudování workoutového hřiště na naší škole. Moc si toho vážíme! Všeobecně Zábřeh zabodoval! Gratulujeme ostatním projektům k realizaci, tohle má smysl!

Pošlete Nám Zprávu

Základní škola

+420 599 524 831

Horymírova 100, 700 30, Ostrava

skola@zshorymirova.cz


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.