The Last of us

Vítejte v ZŠ Horymírova

Výborné místo pro Vaše děti.

Vítejte v ZŠ Horymírova

Výborné místo pro Vaše děti.

The Last of us

Chytré děti

Nadstandartní vybavení pro vzdělávání vašich dětí.

Chytré děti

Nadstandartní vybavení pro vzdělávání vašich dětí.

03

Duben

2020

Platba ŠD a ŠK

Provoz školní družiny a školního klubu je od 11.3.2020 přerušen. Úplata za měsíc březen bude krácena ŠD-48,-Kč a ŠK na 16,- Kč. O navrácení přeplatku budete informováni.  O zahájení provozu, Vás budeme informovat na stránkách školy.

02

Duben

2020

Pedagogicko-psychologická poradna

Zpráva z Pedagogicko-psychologické poradny, Ostrava - Zábřeh,

příspěvková organizace

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru rozhodl dne 16. 3. 2020 zřizovatel Moravskoslezský kraj o uzavření mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání.

Všechny PPP v ČR jsou tak jako školy uzavřeny.

Zaměstnanci PPP Ostrava pracují v režimu home office, pro dotazy fungují mobilní telefony:

sociální pracovnice Poruba - 733 165 152, 733 165 153

sociální pracovnice Zábřeh – 734 648 424, 733 165 151

ředitelka - 603 440 347

Vzhledem k tématu odkladů školní docházky – posouzení školní zralosti na PPP sdělujeme následující:

1. Po ukončení nouzového stavu v ČR budou v PPP Ostrava přednostně vyřizovány žádosti o posouzení školní zralosti (odklad školní docházky a předčasné zaškolení). Jsme na tuto situaci připraveni. Ujišťujeme Vás, že naléhavost vyšetření chápeme a usilujeme o to, aby vše bylo zvládnuto co nejdříve. OŠD budou řešit všichni odborní pracovníci (psychologové, speciální pedagogové), je to pro nás priorita.

2. Pokud Vám rodič sdělí, že mají žádost na PPP o vyšetření školní zralosti, platí následující: MŠMT nastavilo opatření, že správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Všechny potřebné dokumenty k zahájení školního roku 2020/2021 budou vystaveny nejpozději do 31. 8. 2020.

3. Vzhledem k počtu žádostí na naší poradně předpokládáme, že po otevření jsme schopni tato vyšetření zvládnout do 1 měsíce, ale vzhledem k epidemiologické situaci nejsme schopni stanovit datum, kdy budeme předškoláky řešit.

31

Bžezen

2020

Oznámení

Provoz mateřské školy je od 19.3.2020 přerušen. Úplata za měsíc březen bude krácena na 213,- Kč. O navrácení přeplatku budete informováni. Školné a stravné na měsíc duben není nutné zatím hradit, jelikož nelze předpokládat, kdy bude provoz zahájen. O zahájení provozu, Vás budeme informovat na stránkách školy.

30

Bžezen

2020

Zápis do 1. tříd

Jak to tedy bude probíhat?

   Jaké děti letos zapisujeme?

a)  děti narozené:

                                                         od 1. 9. 2013 – do 31. 8. 2014

b) děti po odkladu narozené

                                                         od 1. 9. 2012 – do 31. 8 2013

Jak žádat o odklad povinné školní docházky?

Žádat mohou zákonní zástupci spolu s žádostí o přijetí (ano, nejprve musíme Vaše dítě přijmout a potom ho můžeme odložit). Nutno je vyplnit písemnou žádost a předložit doporučení dětské lékařky a pedagogicko - psychologické poradny nebo SPC. Jen jeden dokument nestačí! O odklad je nutné požádat nejpozději do 31. 5. 2020. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je Vaší povinností umístit dítě do předškolního vzdělávání. Předškolní zařízení, které dítě navštěvovalo, však není povinno opět umístit dítě po odkladu (může mu být nabídnuta jiná MŠ).

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD
Své dítě můžete zapsat k základnímu vzdělávání v naší škole ve dnech 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020. V těchto dnech můžete přihlásit své dítě jedním z následujících způsobů:
 

  1. Elektronicky on-line přes aplikaci Bakalář. Ta bude spuštěna od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020

 

  1. Poštou - Formulář Žádost o přijetí si stáhnete na  webových stránkách školy. Vyplníte, podepíšete a společně s kopií rodného listu odešlete na adresu školy.

 

30

Bžezen

2020

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme Vám přehled základních informací o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Během celého měsíce dubna můžou zákonní zástupci přihlásit dítě do naší školy elektronickým podáním nebo  poštou.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitelka školy od 1. 4. - 30. 4. 2020, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Od této chvíle bude spuštěn on-line zápis nebo možnost podání přihlášky poštou.

30

Bžezen

2020

Pobyt v Chorvatsku

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády, která byla přijata v souvislosti se šířením Koronaviru Vám sdělujeme, že se ruší pobyt v Chorvatsku. Záloha 500,- Kč, kterou jste platili škole, je uložena v sejfu školy a bude Vám vrácena hned jakmile to bude možné, po návratu do školy. Platby směřované cestovní kanceláři budou dle sdělení CK vráceny na Vaše účty.

Něco o nás

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 1988. Součástí komplexu školy je školní družina a školní jídelna. Od 1. 1. 2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14. Jsme školou s bohatou historií a tradicí. Jsme škola bezbariérová. Ve škole působí poradenské pedagogické pracoviště. Škola se nachází na sídlišti Pískové doly v obvodu Ostrava - Jih v lokalitě Starý Zábřeh.

Metody a formy výuky

• Moderní metody a formy výuky
• Účast v mnoha projektech (i s účastí zahraničních škol)
• Ozdravné pobyty, turistické zájezdy
• Plavecký výcvikový kurz
• Lyžařský výcvikový kurz
• Metoda výuky čtení – Sfumato

Aktivity školy

• Školní klub v rámci školní družiny nabízí mnoho zájmových aktivit pro naše žáky
• Účast v mnoha projektech
• Aktivity a akce pořádané školní knihovnou
• Miniházená na škole
• Akce pořádané pro předškoláky naší MŠ Rezkova

Vybavení školy

• Kmenové třídy vybavené audiovizuální technikou
• Odborné učebny – jazykové, počítačové, fyziky a chemie, dílny, cvičná kuchyně, učebna environmentální
• Interaktivní tabule, scannery, tablety….
• Bohatá vybavenost pomůckami pro výuku odborných předmětů
• Školní knihovna
• Školní jídelna (výběr ze dvou jídel)

Vybavení

Mateřská škola se skládá ze tří mimoúrovňových budov, vzájemně spojených koridorem. V budově je celkem 5 tříd, sprchový kout pro vodní hry dětí v létě, kancelářské a provozní zázemí, prádelna a kuchyň. Každá třída má k dispozici hernu, třídu, sociální zázemí pro děti i personál, šatnu, sklad pomůcek, šatnu učitelů, šatnu dětí a přípravnu jídla. Součástí dvou přízemních tříd je venkovní terasa se zvláštním východen z daných tříd.

Kolem mateřské školy je oplocená zahrada, která je dostatečně členitá a prostorná pro hry dětí při pobytu venku. K vybavení zahrady patří kolotoč, průlezky, kladina, pískoviště, asvaltové hřiště, korfbalové koše. V roce 2012 byla vybudována environmentální část zahrady, kde se zastřešily stoly s lavicemi, výukové pódium s pergolou, hmatový chodník a tabuli „Čmáralka“. Zároveň byly provedeny terénní úpravy zahrady spojené s výsadbou jehličnanů.

Jako jedna z mála mateřských škol patří mezi naše vybavení infrasauna a solná jeskyňka, které děti pravidelně navštěvují.

Pošlete Nám Zprávu

Základní škola

+420 599 524 831

Horymírova 100, 700 30, Ostrava

skola@zshorymirova.cz


Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.