Třída Medvídek

Počet dětí: 21
S dětmi pracují: Dresslerová Ivana a Marie Matějů

Třída medvídek zajišťuje celodenní provoz od 7,00 hod do 16,00 hod. Najdete nás v 1. patře pavilonu C. Do naší třídy je zapsáno 21 dětí ve  věku 4-5 let.

Snažíme se o to, aby se děti ve třídě cítily volně a bezpečně . Volnost a osobní svobodu se snažíme vyvažovat nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád v MŠ. Dětem jsou dávány jasné a srozumitelné pokyny. Při vzdělávání se snažíme respektovat potřeby dětí, reagovat na ně a napomáhat v jejich uspokojování. Snažíme se  aby  děti nebyly neúměrně zatěžovány nebo neurotizovány zbytečným spěchem a chvatem. Podporujeme je v samostatných pokusech, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům. Přejeme si, aby v naší třídě panovala kamarádská atmosféra a klidné prostředí v němž se děti cítí dobře a jsou v něm rády.

Společné vytváření a dodržování pravidel třídy má významný vzdělávací efekt.

 

Naše celoroční činnosti se řídí třídním výchovným programem s názvem:

 ,,PODÍVEJ SE KOLEM SEBE, NAD HLAVOU TI SVÍTÍ NEBE, BAREVNÝ JE TVŮJ SVĚT POJĎ SI O NĚM VYPRÁVĚT.“

Bližší informace o výchovném programu, nebo o vašich dětech vám rádi podáme osobně, na třídě

Aktuality z třídy

7.9.2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Oznamujeme všem zákonným zástupcům termín naši první třídní schůzky. Bude se konat v úterý 11,9.2018 v 15,00 hod. v naší třídě.

Prosím zajistěte si hlídání dětí, abychom nebyli rušeni .Děkijeme