Třída Sovička

Počet dětí: 28
S dětmi pracují: Gerlichová Dagmar 
a Bc. Silvie Bejčková

Provoz třídy: 6:00 – 16:30

 

Třída je s výukou angličtiny, jsou zde zapsány děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou.  Na třídě pracujeme s třídním vzdělávacím programem, který je zpracován v souladu s ŠVP

Aktuality z třídy

10.6.2018

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ČERVNU :)

11.6. BESIP - v dopoledních hodinách beseda s policií

11.6. - 12.6. Dělení třídy na odpolední odpočinek

14.6. Pasování na školáky, s pí ředitelkou Lukovskou v dopoledních hodinách

14.6. Výstava soutěžních prací dětí z celé MŠ na zahradě, předání odměn dětem

21.6. BÍLÁ - Zpátky do pravěku, 160 Kč, sraz dětí do 7:45 v MŠ, v 8:00 odjezd od Hrušky Horymírova, návrat ve 14 hod, vyzvedávání dětí od 14:30

22.6. Tělocvična v ZŠ, sraz dětí do 7:45, z orgaizačních důvodů nelze přebírat děti po cestě do ZŠ

26.6. Posezení s rodiči, promítání fotografií, workshopové odpoledne

29.6. Poslední školní den, prázdninový provoz pro zapsané děti 6.8. - 31.8., třídy s provozem budou upřesněny