Třída Koťátko

Počet dětí: 28
S dětmi pracují: Bc. Dana Davidová a Jan Fajmon

Provoz třídy: 7:00 – 15,00

 

Naši třídu navštěvují děti zpravidla od 5 do 6 let. Třída se nachází v přízemí pavilónu A,  je vybavena novým nábytkem, interaktivní tabuli, logopedickými pomůckami, nejrůznějšími herními koutky apod. V pavilónu jsou také zrekonstruované umývárny a záchody pro děti. Třídní vzdělávací program je zpracován v souladu se Školním vzdělávacím programem, který je k nahlédnutí na webových stránkách MŠ. Veškeré informace o tom, co se v naší třídě děje (nebo bude dít) naleznete na nástěnkách v šatně. Fotografie z akcí a "života" třídy si můžete prohlédnout na naších webových stránkách v odkaze "Galerie".

V případě, že chcete vědět něco více ohledně denního programu ve třídě, v mateřské školce nebo o vašem dítěti, zeptejte se učitelů na třídě.

Aktuality z třídy

14.12.2018

Nové fotografie a poděkování

Vážení rodiče, 

v galerii naší třídy jsou již nyní fotografie z tohoto týdne, který se nesl v tématu: Už voní cukroví.

Děti se společně podílely na výrobě lineckého cukroví - odvažovaly ingredience, poznávaly je, hnětly, vykrajovaly, mazaly marmeláda a hlavně jedly :) Poslední položka byla dle pohledů vašich dětí nejlepší. Zažily postup výroby a o to více jim chutnalo.

Ve čtvrtek a pátek jsme vyráběli bezlepkové piškotové koule vyrobené z: bezlepkových piškotů, másla,  bio kakaa a cukru. Společně jsme se snažili vysvětlit si proč někteří mohou a někteří nemohou lepek.

Rád bychom Vám také poděkovali za obrovskou účast na besídce, jak jsme slyšeli tak někteří vážili velice dlouhou cestu (Přerov).  Doufáme, že jste si odpočinuli při povídání a výrobě dekorací do vašich domovů. 

Přejeme příjemný víkend H+D+B