Třída Beruška

Počet dětí: 28

S dětmi pracují: Eva Ševečková
a Ivana Mazurová

Provoz třídy: 7:00 – 16:00 (září, říjen 7:00 - 15:00)

 

Třídu Beruška navštěvují děti 3-4 leté

Aktuality z třídy

20.9.2018

Září

Milí rodiče. Vaše deti přišly v letošním roce poprvé do naší mateřské školy. Přejeme Vám i dětem hezky prožité dny v MŠ .

 

Společně se budeme setkávat při různých příležitostech o kterých se Vás budeme snažit informovat i na těchto stránkách.

Proběhla již první třídní schůzka. Děkujeme za velkou účast a zájem.

 

23.října se opět setkáme na společném tvoření podzimníčků . Tvoření bude v naší třídě Beruška od 14.30 do 15.30 hod.

Drobný výtvarný materiál a pomůcky připravíme . Doneste si prosím podzimní plody /mrkev,brambora,kaštany,dýně,tykve ap. /

případně materiál na dozdobení. Těšíme se na Vás.

 

A co už umíme...Spadl kaštan do travičky, uhodil se do hlavičky. Plakal, plakal chudák malý, že ho děti pošlapaly.

A co se učíme...Kutálí se ze dvora táákhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že na ní padá závora. Kam hledíš ty bramboro? 

                          Na tebe ty závoro. .. Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák...