Mateřská škola má celkem 5 tříd. Maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí. Pokud je ve třísě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, počet dětí se na dané třídě snižuje. Výchovně vzdělávací program  připravují pedagogové, kteří jsou plně kvalifikovaní.

Věkově jsou třídy rozděleny následovně:

 

Beruška – děti 3-4 roky

Medvídek – děti 4-5 leté  

Koťátko –  děti 5-6 leté, se zaměřením na polytechnické vzdělávání

Králíček - děti 4-5 leté

Sovička- 5-6 leté s výukou angličtiny