Mateřská škola má celkem 5 tříd. Maximální kapacita jedné třídy je 28 dětí. Výchovně vzdělávací program na každé třídě připravují a po pedagogické stránce zajišťují dva pedagogové. Všechny pedagogové  jsou pro svou práci kvalifikovaní.

Třídy jsou smíšené (děvčata a chlapci). Věkově jsou třídy pro školní rok 2015/2016 rozděleny následovně:

 

Beruška – děti 2 1/2 až 3 leté

Medvídek – třída dětí 3 až 4 

Koťátko – třída dětí 4 až 5 let ( resp. předškolní třída)

Králíček - třída dětí 3 až 4 roky

Kuřátko – předškolní třída

 

Informace o tom, do které třídy vaše dítě ve školním roce 2015/16 bude chodit, budou vyvěšené na dveřích jednotlivých tříd od 29. srpna 2015.