­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­V naší mateřské škole  pracuje SPOLEK RODIČŮ POHÁDKA

který byl založen v roce 2003.

 

Spolek přijalo název: Občanské sdružení Pohádka Ostrava- Zábřeh. Se změnou

 

Spolek má sídlo: V MŠ Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh, 700 30.

Od 1.1.2016 se mění název na Spolek rodičů Pohádka

 

Spolek je společenstvím neuzavřeného počtu osob z řad zákonných zástupců dětí Mateřské školy Rezkova 14, Ostrava – Zábřeh, odloučené pracoviště ZŠ a MŠ, Horymírova 100, příspěvková organizace, pracovníků školy, sponzorů a ostatní veřejnosti.

 

 

CÍLE SDRUŽENÍ:

  • seznamovat zákonné zástupce a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly Mateřské školy
  • být prostředníkem mezi zákonnými zástupci a školou, zákonnými zástupci a úřady, mít možnost účastnit se grantových řízení a podílet se na programu v MŠ
  • seznamovat zákonné zástupce s jejich úlohou při naplňování cílů Mateřské školy
  • seznamovat školu s náměty, připomínkami a stížnostmi zákonných zástupců a podílet se na jejich vyřizování
  • přispívat Mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i  materiálními a  finančními prostředky
  • pomáhat při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí .

 

FINANCE  :

 

K zabezpečení činnosti OSP slouží základní a vedlejší zdroje:

  • základními zdroji jsou: členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada  ( v současné době jsou stanoveny ve výši 650,-Kč ročně a vybírají se ve dvou  splátkách v termínech září a únor)
  • vedlejšími zdroji jsou: dary, grantové příspěvky a výtěžek ze sběru druhotných surovin