enlightenedDále upozorňujeme, že rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat dítě zapsat k  docházce do MŠ. Od září 2017 se zavedla povinnost předškolního vzdělávání 5letých a starších dětí až do začátku plnění povinné školní docházky!!! enlightened

 

Zápis nových dětí do mateřské školy probíhá pravidelně na jaře každého roku. Pokud má mateřská škola volné místo, přijímá děti i v průběhu školního roku.

 

Jak probíhá zápis?

Termíny zápisu jsou zveřejněny v objektu a okolí mateřské školy Rezkova 14 Ostrava - Zábřeh, v objektu základní školy Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh, v objektu školní družiny při základní škole Horymírova 100 a na internetových stránkách MŠ.

Stačí se v daném termínu dostavit do mateřské školy, vyzvednout si „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“, řádně ji vyplnit a odevzdat v uvedeném termínu zástupkyni ředitelky pro mateřskou školu.  K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Výsledky řízení jsou zveřejněné na MŠ v dohodnutém termínu.

 

Co když potřebuji umístit dítě do MŠ v průběhu školního roku?

Je třeba mateřskou školu kontaktovat (telefonicky, mailem, osobně), nechat zde údaje o dítěti a kontakt na zákonného zástupce. V případě volného místa Vás budeme kontaktovat a vaše dítě může nastoupit k nám do mateřské školy.