Název školy Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Zřizovatel školy Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Ředitelka školy Mgr. Miroslava Folková
Adresa MŠ (odloučené pracoviště): Mateřská škola Rezkova 14 / 2944, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Zástupce ŘŠ pro předškolní výchovu Bc. Dana Davidová
Provoz MŠ 6.00 – 16.30
Kontakt:
+420 596 789 929
Mobil +420 720 588 511
ŠJ při MŠ +420 596 789 936
e-mail do MŠ msrezkova@seznam.cz
e-mail do jídelny sjrezkova@seznam.cz
Kapacita MŠ 140 dětí
Skladba tříd 4 třídy věkově smíšené 3 - 6 let
1 třída předškolních dětí s výukou angličtiny