Číslo účtu školní jídelny: 43-7138740257/0100 Komerční banka

Cena stravného podle kategorie:

1.Kategorie dětí 3-6 let cena stravného na 1 den je 31,-Kč (dopolední svačinka: 7,-Kč, oběd: 18,-Kč, odpolední svačinka: 6,-Kč )

2.Kategorie dětí 7 -10 let cena stravného na 1 den je 32,-Kč (dopolední svačinka: 7,-Kč,oběd: 19,-Kč, odpolední svačinka: 6,-Kč)    

Výše školného pro rok 2017/2018 je 360,-Kč.

Měsíční limity plateb podle věku dětí: 

Limit pro děti 3-5 let je: 1230,- Kč ( 720,- stravné-23 dnů+ 360,- školné+ 150,- jistina)

Limit  dětí 6 let  je:  870,- Kč ( 720,- stravné-23 dnů+ 150,- jistina)

Limit pro děti 7 let je:  890,- Kč ( 740,- stravné-23 dnů+150 jistina) děti neplatí školné

Jistina 150,-Kč se platí při nástupu do MŠ, zůstavá na kontě strávníka, slouží k pokrytí stravného v první dny nového měsíce, než proběhne platba na daný měsíc. Jistina se vrací po ukončení docházky do MŠ i s případným přeplatkem stravného.           

Platby/Úhrada úplaty za školní stravování a školní vzdělávání (školné)

Úhrada úplaty za školní stravování a školní vzdělávání (školné) probíhá najednou bezhotovostním způsobem a to:

  • bezhotovostně na určený účet – souhlasem k inkasu
  • bezhotovostně poštovní poukázkou na určený účet

Stravné musí být uhrazeno před nástupem dítěte do MŠ. Ve výjimečných případech lze dlužné částky doplácet hotově u vedoucí školní jídelny, a to v době od 7.30 do 8.00 hodin.